Nové možnosti, inovace a výzvy…
DIGI@MED Award propojuje svět medicíny a digitálu


Cenu Czech DIGI@MED Award uděluje společnost Roche autorům, kteří vytvořili v uplynulém roce inovativní, digitální a mobilní řešení v oblasti péče o zdraví.

O soutěži Doporučit inovaci

Zhlédněte medailonek z pražského Karolina, kde 1.12. 2020 proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů 2. ročníku Czech DIGI@MED Award.

Vítězové 2. ročníku Czech DIGI@MED Award 2020

Ve druhém ročníku soutěže získaly první cenu v kategorii NÁPAD, PROTOTYP, IDEA hned dva projekty. Prvním z nich je automatizovaná webová služba IsletNet, vytvořená s cílem zjednodušit, zpřesnit a zrychlit proces izolace Langerhansových pankreatických ostrůvků určených pro transplantační léčbu diabetu 1. typu. Hlavním autorem projektu je Filip Matzner. Druhým vítězem se stal projekt AIREEN, který poskytuje neinvazivní, bezbolestný screening chronických diagnóz založený na fundus snímcích retiny. Autorem projektu je tým pod vedením Jana Hlaváčka.

V kategorii EXISTUJÍCÍ PROJEKTY zvítězil softwarový nástroj Cereb B-Mode Assist pro digitální analýzu obrazů v medicínské praxi, který umožňuje rychlé, přesné a objektivní vyhodnocení echogenity mozkových struktur. Autorem projektu je tým pod vedením Marka Vaculíka.

Letošní novinkou byla kategorie DATA. Přestože v ní hlavní cena nebyla udělena, bylo v této kategorii uděleno čestné uznání poroty projektům Virtuální ambulance – distanční terapie od autora Mgr. Jakuba Pětiokého a MEDICI 2020 – kompetence a preference, který vznikl v rámci Mladých lékařů, z.s., pod vedením Martina Kočího.

Čestné uznání v kategorii EXISTUJÍCÍ PROJEKTY získala za mimořádný přínos logopedická aplikace AfaSlovník autorky Lucie Mackové. Aplikace je koncipována tak, aby byla dostupná komukoliv bezprostředně po rozvoji afázie.

Vyhlášení vítězů Digimedaward 2. ročník
Vyhlášení vítězů Digimedaward 2. ročník
Vyhlášení vítězů Digimedaward 2. ročník

Fotografie ze slavnostního večera z pražského Karolina a více informací o projektech najdete v sekci Novinky.

Vítězové 1. ročníku Czech DIGI@MED Award 2019

V kategorii EXISTUJÍCÍ PROJEKT zvítězil Marek Vosecký s aplikací CF HERO, která pomáhá mladým pacientům s cystickou fibrózou budovat dlouhodobý návyk denních inhalací a dechových rehabilitací.

vosecky

V kategorii NÁPAD, PROTOTYP, IDEA  zvítězil Miroslav Jiřík s projektem LISA, který modeluje výsledky operace a podporuje výzkum regeneračního potenciálu jater.

Jirik

Čestné uznání za mimořádný přínos si odnáší aplikace první pomoci Záchranka, která dokáže lokalizovat zraněného pomocí GPS. 

Aplikace zachranka

Fotografie ze slavnostního večera z pražského Karolina a více informací o projektech najdete v sekci Novinky.

DIGI@MED Award

DIGI@MED Award je ocenění udělované společností Roche
start-upům, které významně přispěly k digitalizaci a modernizaci medicíny a zdravotnictví.
Našim cílem je podporovat mladé inovátory a inovativní myšlenky využívající digitální technologie ve zdravotnictví a v oblasti podpory zdraví. Projekty, které v praxi přináší užitek nejen lékařům a farmaceutům, ale zejména pacientům.

Advisory board

V souvislosti s oceněním DIGI@MED Award byl jmenován
Advisory board, sdružující 13
předních odborníků z oboru medicíny, farmacie, digitálních
technologií, obchodu
a marketingu. Jeho hlavním úkolem je být tu pro vás.
Poradit, konzultovat, hodnotit.
Více informací.

Inovace

Touha po zdokonalování, nové myšlenky a vize, to jsou pohnutky, které stály v minulosti často na počátku velkých objevů, jež ohromily svět. Proto věříme, že podporou odborníků, jejich inovativních myšlenek a start-upů přispíváme k rozvoji a k inovacím, které mohou svět zdravotnictví obohatit a posunout o několik set kroků dále.

Novinky

Aktuální novinky ze světa zdravotnictví a digitálních technologií.
Více informací.

Harmonogram Czech DIGI@MED Award 2020

Check markKvěten

Přihlášení projektu

Check markČervenec

Uzávěrka přihlášených projektů 31.července

Check markSrpen

Evaluace přihlášených projektů

Check markZáří

Finální setkání Advisory boardu

Check markListopad

Slavnostní vyhlášení vítězů

Advisory board

Přihlaste svůj start-up nebo doporučte inovaci ještě dnes

Doporučit inovaci

Znáte někoho, kdo pracuje na skvělém digitálním projektu, který využívá data a je to medicínská inovace, která by mohla změnit svět? Skvělé! Přihlaste ho do Czech DIGI@MED Award! Vyplňte základní informace a my už se s inovátorem spojíme. Třeba právě díky vám dostane šanci nápad, který v praxi přinese užitek pacientům, zdravotnickým odborníkům i veřejnosti.

Kontaktujte nás

Potřebujete poradit? Oslovte nás s jakoukoli otázkou!

  Zpráva

  Mediální partneři

  Deloitte
  Dex
  Dotekománie

  Provozovatelem tohoto webu je společnost ROCHE s.r.o., Futurama Business Park Bld F, Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8. Web a všechny jeho prvky jsou chráněny autorským právem, které se řídí zákonem číslo 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  Copyright 2019 Powered by BlueOceanSolutions s.r.o., Všechna práva vyhrazena.

  Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby tohoto webu. Používáním této webové stránky vyjadřujete svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie. Více informací

  CZ/CORPO/0419/0010(1)

  Informace o zpracování osobních údajů

  Lucie Brešová
  Z vlastní zkušenosti vím, že skvělý nápad může radikálně změnit celé odvětví. Ve světě startupů vidíme příklady úspěšných technologických revolucí každý den. V oblasti zdraví a medicíny však technologický posun považuji za obzvlášť důležitý, protože může mít na naše životy doslova životadárný dopad. Ráda podpořím nové nápady a projekty také svou zkušeností z řízení Kiwi.com, kde jsem za čtyři roky působení vybudovala z původního desetičlenného týmu lidí současný komplex s 2 000 zaměstnanci a nastavila firemní infrastrukturu tak, aby zvládla nápor růstu takřka z nuly na obraty v řádu miliardy eur.

   


  Martin Holečko
  Budoucnost zdravotnictví spočívá v digitalizaci a propojení s dalšími exponenciálními technologiemi, jako je umělá inteligence, virtuální a rozšířená realita nebo 3D tisk. Ty nám umožní provádět výzkum, vyšetřovat a léčit naprosto novými způsoby.

  Diana Rádl Rogerová
  Zdravotnictví představuje obecně velice složité prostředí. Na jedné straně bojuje s omezeným rozpočtem a s celou řadou regulací a na straně druhé je to prostředí, ve kterém dochází k neustálým změnám díky vědě, výzkumu a nástupu nových technologií, jako jsou například umělá inteligence, robotická automatizace procesů, strojové učení, práce s big data apod. Tyto technologie je třeba neustále sledovat a rozvíjet, neboť pomáhají se stanovením diagnózy a léčby, přispívají k rychlosti i přesnosti a spolu s tím zvyšují nejen efektivitu, ale i kvalitu poskytované péče.

   


  David Vrba
  David Vrba strávil 20 let v mezinárodních pozicích 3M Corp. Šest let působil jako generální ředitel lokální filiálky této technologické korporace. Tam (jak říká) navázal osobní vztah k tématům, která mají vazbu na odpovědný leadership, firemní kulturu, a to vše ruku v ruce s technologickým rozvojem. David je partnerem ve společnostech Digiskills.cz, Cocuma.cz a zakládajícím členem Red Button. Jakožto certifikovaného kouče, lektora a mentora EXO ho baví své zkušenosti sdílet. V současné době také působí jako Chapter Chair YPO, Česko.


  Martin Zeman
  Přes 30 let se věnuji zdravotnické informatice a managementu nemocnic, zabývám se strategickým řízením digitalizace zdravotnictví, Národní centrum elektronického zdravotnictví odpovídá za koncepční, strategické a programové řízení elektronizace zdravotnictví v ČR. Digitální technologie jsou nedílnou součástí zdraví a zdravotní péče a jejich uplatňování je zaměřeno na realizaci cílů zdravotního systému. Inovativní digitální řešení napomáhají podpoře zdraví a kvality života občanů a umožňují účinnější způsoby organizace a poskytování zdravotních a sociálních služeb. V dalším období bude digitalizace ve zdravotnictví více sloužit k podpoře reformy zdravotních služeb a přístupu k nim, digitální technologie posílí možnosti jednotlivců pečovat o vlastní zdraví a zároveň podpoří celkovou efektivnost zdravotního systému. Účelná digitalizace napomůže přechodu na integrované, na jednotlivce zaměřené modely péče a usnadní přesun od léčby k prevenci. Digitální technologie a inovace usnadní dosažení strategických záměrů v oblasti veřejného zdraví.

   


  Radek Špicar

  Ředitel Aspen Institute Prague, bývalý náměstek místopředsedy vlády pro ekonomiku.

   


  O soutěži Czech DIGI@MED Award

  Cenu Czech DIGI@MED Award každoročně uděluje společnost Roche (dále jen společnost) všem autorům, kteří vytvořili vždy v uplynulém roce inovativní digitální a mobilní řešení v oblasti péče o zdraví a optimalizace procesů ve zdravotnictví, popř. přicházejí s unikátní inovací.
  Cena byla založena v zájmu podpory digitalizace zdravotnictví a inovátorských nápadů v oblasti medicíny a farmacie. Společnost chce podpořit a stimulovat odvážné a inovativní počiny, které znamenají přínos pro pacienty ve zlepšení kvality jejich života, a rovněž poukázat na inovativní potenciál České republiky v oblasti zdravotnictví. Společnost Roche chce podpořit vizionáře, inovátory a start-up projekty a motivovat je k cílenému a smysluplnému vývoji.

  I.
  POROTA
  Hodnotící porota je složena ze dvou týmů hodnotitelů a má třináct členů – renomovaných odborníků působících dlouhodobě ve zdravotnictví a osobností z oblasti IT technologií a konzultace. Funkční období poroty je tříleté s tím, že opakované členství v komisi je možné pouze se souhlasem samotného porotce a zřizovatele.

  Porota:
  Lucie Brešová, ex-Managing Director Kiwi.com, podnikatelka, investorka
  Miloš Čermák, exšéfredaktor iHNed.cz., konzultant a spolumajitel firmy NextBig.cz
  prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň
  MUDr. Renata Knorová, MBA, ředitelka zdravotnického úseku České průmyslové zdravotní pojišťovny, předsedkyně Zdravotní sekce Svazu zdravotních pojišťoven ČR.
  MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA ředitelka Zdravotnického úseku Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra
  prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., Vojenský lékař, vědecký pracovník a politik, věnuje se problematice imunizace a vakcín
  Diana Rádl Rogerová, řídící partnerka Deloitte
  prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, III. interní klinika 1. LF UK, Praha
  Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy pro hospodářskou politiku
  prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., přednosta I. Interní kliniky – kliniky Hematologie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
  David Vrba, Ex 3M, partner v Cocuma.cz, Digiskills.cz a RBA.cz
  Martin Zeman, ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví MZ ČR
  prof. MUDr. Tomáš Zima, Dr.Sc., rektor Univerzity Karlovy v Praze

  Porota se sejde dvakrát do roka. Cestovní náklady se proplácejí.

  II.
  SOUTĚŽNÍ OBLAST
  Soutěž je vyhlášena pro obor DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ s důrazem na následující kategorie:

  III.
  KRITÉRIA HODNOCENÍ

  IV.
  CENA A JEJÍ VÝŠE
  Czech DIGI@MED Award vyhlašuje tři ceny.

  Společnost Roche sponzoruje tři ceny v celkové výši 300 000 Kč. Maximální částka pro udělení ceny je 100 000 Kč. Společnost Roche v dalších letech upřesní výši dotace pro daný kalendářní rok.

  Přihlašování do soutěže je elektronické prostřednictvím internetové aplikace na www.digimedaward.cz. Součástí přihlášky musí být čestné prohlášení o zdroji financování inovativního počinu, který je přihlašován do soutěže, a případná zahraniční paralela či inspirace projektu. Finanční částka je předávána formou bezhotovostního převodu na účet laureáta ceny. Cena může být i ve formě nefinančního plnění (pobyt ve výzkumném centru v zahraničí apod.). Pokud cenu získá autorský kolektiv, cena se uděluje prvnímu autorovi práce, který současně rozhoduje o jejím rozdělení mezi další členy autorského kolektivu.

  Pokud práci přihlásí jiný než první autor, je potřeba, aby hlavní autor k tomuto kroku poskytl zplnomocnění.

  V.
  PROCES HODNOCENÍ
  Hodnocení bude dvoukolové. Porota může určit pro první kolo mechanismus posuzování, kdy každý člen poroty bude hodnotit všechny přihlášené práce, nebo bude určen zpravodaj pro okruh prací zabývajících se určitou oblastí inovací (viz např. oblasti). Rozhodují členové poroty, každá práce je hodnocena podle tří kritérií, porotci každou práci hodnotí z pohledu těchto tří kritérií na škále 1–5, kdy 1 znamená nejlepší hodnocení. Součet individuálních hodnocení jednotlivých porotců je podkladem pro druhé jednání hodnotitelské komise.
  Po prvním kole má porota právo si vyžádat doplnění podkladů o opatření či inovaci či návštěvu na místě provozu. Porota ve druhém kole rozhodne na základě výsledků prvního kola a po případném doplnění informací o počtu vítězů a cen, případně o jejich pořadí, a o výši přidělené částky.
  Pro účely konečného rozhodnutí se porota schází na zasedání po vyhodnocení dodaných individuálních hodnocení. Konečné rozhodnutí se přijímá a výsledky individuálního hodnocení se potvrzují na zasedání, kdy je na jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů poroty. Porota rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, v případě rovnosti hlasů je rozhodujícím hlas předsedy poroty. V případě účasti menší, než jakou představuje nadpoloviční většina všech členů poroty, je možné hlasování realizovat per rollam.
  Komise může na zasedání rozhodnout o přesunu přihlášené práce do jiné kategorie.

  Konečné hlasování v porotě probíhá tajnou nebo veřejnou volbou, přičemž o způsobu hlasování rozhodne porota na počátku zasedání. Je možné i hlasování aklamací. Porota má právo si přizvat poradce, který ovšem nemá hlasovací právo.

  VI.
  PŘIHLAŠOVÁNÍ PROJEKTŮ
  V roce 2020 se budou hodnotit inovativní počiny publikované nebo realizované v roce 2019 a publikované nebo realizované do vyhlášení soutěže 15. května roku 2020.
  Soutěž o prestižní ceny za rok 2019 vyhlašuje společnost v roce 2020 nejpozději do 15. 5. 2020 v odborném zdravotnickém tisku, na webové stránce soutěže a v jiných médiích určených pro zdravotnictví. V dalších ročnících soutěže může být termín vyhlašování změněn.
  Soutěžit mohou ty fyzické osoby, které doloží, že práce vznikla z větší části, tj. z více než 50 %, na území České republiky či byla vytvořena s více než 50% podílem občana České republiky.
  Pokud má práce více autorů, musí hlavní autor písemně doložit souhlas všech spoluautorů s přihlášením do soutěže. V případě, že práci navrhne někdo jiný než hlavní autor, je nutné přiložit jeho písemný souhlas.

  VII. 
  TERMÍNY 
  Uzávěrka pro přihlášení prací bude zveřejněna na webových stránkách www.digimedaward.cz
  Vyhlášení výsledků proběhne do tří měsíců od uzávěrky soutěže. Vítězné práce budou vyhlášeny na slavnostním odevzdávání cen.

  VIII.
  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  Pokud bude přihlášena a hodnocena práce z pracoviště některého z členů poroty, tento člen se nebude podílet na hodnocení této práce.

  Porota si v některých případech (podle typu inovace) vyhrazuje právo navštívit pracoviště na místě, kde je inovace uplatněna (site visit).
  Cena je předávána předsedou poroty a zástupcem společnosti Roche Česká republika s.r.o. slavnostním způsobem.
  Porota si vyhrazuje právo cenu neudělit či rozdělit, případně v dalším roce modifikovat podmínky soutěže.

  Aktualizace stanov k soutěži Czech DIGI@MED Award proběhla 30. 4. 2020.

  Přihlašovací formulář
   Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů společností Roche s.r.o.
   Více zde.

   prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

    


   Miloš Čermák

    


   Zdeňka Salcman Kučerová

   Téměř 18 let se pohybuji v managementu zdravotních pojišťoven a více než 17 let se věnuji problematice revizního lékařství. Digitalizace je nedílnou součástí pracovních procesů ve zdravotnictví, tedy i ve zdravotních pojišťovnách a u poskytovatelů zdravotních služeb. Umožňuje racionalizaci a zefektivnění pracovních činností, sdílení, resp. předávání informací, která souvisí se standardní komunikací mezi pojišťovnou a poskytovatelem zdravotních služeb, pojištěncem, zaměstnavateli, orgány státní správy, apod. Digitalizace je dnes standardním prostředkem pro vykazování zdravotních služeb a kontrolu správnosti i oprávněnosti jejich úhrad, pro řešení žádostí o úhradu, pro nasmlouvání zdravotních služeb atd.
   Doufám, že další elektronizace ve zdravotnictví pomůže rozvoji telemedicíny a dalších nástrojů pro podporu lepší dostupnosti, bezpečí i kvality zdravotních a sociálních služeb, umožní omezení nutnosti fyzických kontaktů pacienta s lékařem a ústavní péče u chronicky nemocných seniorů a osamělých osob. Věřím, že se dočkám online vykazování poskytnuté zdravotní služby, sdílení lékových záznamů o vydání předepsaných léčiv, záznamů o vystavení poukazů na zdravotnickou pomůcku, provedených laboratorních vyšetření apod. mezi lékaři, což by mělo vést ke zefektivnění čerpání prostředků veřejného zdravotního pojištění. Líbilo by se mi, pokud by revizní lékaři měli dálkový přístup do zdravotnické dokumentace pro potřeby kontroly vykazování a účelnosti i správnosti vyšetřovacího a léčebného postupu u smluvních poskytovatelů. Tento model sdílení informací ve zdravotnické dokumentaci mezi revizními lékaři zdravotních pojišťoven a poskytovateli zdravotních služeb mají zavádět na Slovensku a proto věřím, že se osvědčí a bude zaveden i v ČR. Digitalizace a elektronizace by dále mohla pomoci většímu zapojení pojištěnců (pacientů) do kontrol vykazované a hrazené zdravotní péče, na druhou stranu také ověřování jejich spolupráce při dodržování léčebného režimu, apod.
   Jsem ráda, že jsem se mohla účastnit soutěže, která podporuje zajímavé nápady a náměty v oblasti eHealth v České republice a pomáhá je tak uvádět do života.


   prof. MUDr. Tomáš Zima, Dr.Sc.
   Stejně jako pro řadu dalších oborů je digitalizace budoucností i pro zdravotnictví. Zavádění nových technologií a propojování systémů usnadní mnoho rutinních procesů a zlepší dostupnost péče.
   Soutěž czech digi med Award inovativních digitálních řešení, kterou pořádá společnost Roche, je velmi přínosná v tom, že přináší nové a podnětné nápady a prototypy, ale i fungující řešení v této oblasti.

   Doporučit inovaci

    MUDr. Renata Knorová, MBA
    Pohybujeme se v 21 století a víme, že ne všechny aktivity je nutné dělat „face to face“, jezdit za sebou, zanechávat uhlíkovou stopu, shlukovat se. Mnohé z kontrolních, opakovaných činností a to i ve zdravotnictví lze realizovat na dálku pomocí inovativních nástrojů. Přínos soutěže vidím v tom, že může napomoci firmám, skupinám nadšenců propagovat své produkty a potencionálním zákazníkům či uživatelům zpřístupnit jiné cesty vzájemné komunikace.

    Již druhým rokem vyhlašuje iniciativa Czech DIGI@MED Award soutěž o 300 000 Kč na podporu inovativních projektů propojujících digitální technologie a zdravotnictví v České republice.

    Velmi rádi bychom Vás pozvali na novinku letošního ročníku, online konferenci Inovace a trendy ve zdravotnictví.

    Cílem konference je představit reálné potřeby a příležitosti pro inovace v českém zdravotnictví studentům a kvalifikované odborné veřejnosti diskusí se špičkovými českými a zahraničními odborníky, kteří budou sdílet své praktické zkušenosti a vize nejen z oblasti českého zdravotnictví a digitálních inovací. Na konferenci vystoupí také inovátoři, kteří prokázali svůj tah na branku nejen v období COVID‑19.

    Témata

    Řečníci a panelisté

    Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví
    Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., přednosta 1. Interní kliniky hematologie VFN Praha
    MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA, ředitelka zdravotního úseku ZPMV ČR
    Ing. Martin Zeman, vedoucí IT odboru Ministerstva zdravotnictví ČR
    Ms. Karen Taylor, Research Director, Centre for Health Solutions Deloitte UK
    Pavel Doležal, člen týmu Chytrá karanténa a CEO Keboola.com
    Prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D., vynálezce plicního ventilátoru CoroVent z ČVUT

    Moderace konference se ujme Dr. Vladimír Finsterle.

    Účast na konferenci je bezplatná a není potřeba se předem registrovat. Konference je připravena ve spolupráci se společnostmi Roche Česká republika a Deloitte Česká republika.